ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงพรรณนิภา วิริยะอมรชัย2019-05-02T21:08:51+00:00

Project Description

  • พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
    (เกียรตินิยมอันดับ 2)

  • ใบประกอบโรคศิลป์
    ว.42048

  • ความชำนาญพิเศษ
    โสต ศอ นาสิกวิทยา

วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสปดี 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-14.00 น.
อาทิตย์