ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงปริยานุช ทองเจริญ2019-05-09T16:26:08+00:00

Project Description

  • พญ.ปริยานุช ทองเจริญ

  • ใบประกอบโรคศิลป์
    ว.36964

  • ความชำนาญพิเศษ
    จักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ เวลา
วันจันทร์ 08.00-17.00 น.
วันอังคาร 08.00-17.00 น.
วันพุธ 08.00-17.00 น.
วันศุกร์ 08.00-21.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น.