ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงชนกวนันท์ บูรณะ2019-05-13T08:50:26+00:00

Project Description

  • พญ.ชนกวนันท์ บูรณะ

  • ใบประกอบโรคศิลป์
    ว.24272

  • ความชำนาญพิเศษ
    อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางออกตรวจ เวลา
วันจันทร์ 08.00-21.00 น.
วันอังคาร 08.00-21.00 น.
วันพุธ 08.00-19.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-21.00 น.
วันศุกร์ 08.00-21.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00-19.00 น.