ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงชญาภา ฐานะกิ่งสุวรรณ2019-11-06T10:54:48+00:00

Project Description

  • พญ.ชญาภา ฐานะกิ่งสุวรรณ

  • ใบประกอบโรคศิลป์
    ว.25886

  • ความชำนาญพิเศษ
    กุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ เวลา
วันจันทร์ 10.00-17.00 น.
วันอังคาร 10.00-21.00 น.
วันพฤหัสบดี 10.00-21.00 น.
วันศุกร์ 10.00-21.00 น.
วันเสาร์ 10.00-21.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00-18.00 น.