ศูนย์อุบัติเหตุ ทีมศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุ ทีมศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง2018-12-17T12:04:45+00:00

Project Description

      บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ โดยทีมศัลยแพทย์อุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกรายที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์จะได้รับการดูแลด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา

  • บริการรถ Ambulance รับ-ส่ง กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง