ค้นหาแพทย์

นายแพทย์อากฤษฏิ์ บุญสงวน2019-05-09T14:59:18+00:00

Project Description

  • นพ. อากฤษฏิ์ บุญสงวน

  • ใบประกอบโรคศิลป์
    ว.9214

  • ความชำนาญพิเศษ
    สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ เวลา
วันอังคาร 08.00-17.00 น.
วันพุธ 08.00-17.00 น.
วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
วันเสาร์ 08.00-17.00 น.