คลินิก โรคหัวใจ

คลินิก โรคหัวใจ2018-12-17T12:04:45+00:00

Project Description

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้คำปรึกษาและรักษาปัญหา ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

  • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

  • ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (Echocardiography)

  • ตรวจหาภาวะการแข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI)