คลินิก หู คอ จมูก

คลินิก หู คอ จมูก2018-03-12T19:42:59+00:00

Project Description

  • ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก โดยการส่องกล้องผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อวินิจฉัยการอักเสบ เนื้องอก มะเร็งทางหู คอ จมูก และสามารถตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจได้

  • ตรวจรักษาภูมิแพ้โดยวิธี skin prick test ซึ่งเป็นวิธี screening audiography เพื่อวินิจฉัยประสาทหูเสื่อมแบบหูดับเฉียบพลัน อาการเวียนหัว บ้านหมุน

  • การตรวจทำความสะอาด ดูดขี้หูด้วยกล้อง Microscope และการทำงานของหูชั้นกลาง