คลินิก สูติ – นรีเวช

คลินิก สูติ – นรีเวช2018-03-12T19:40:24+00:00

Project Description

ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • ปรึกษา และรักษาโรคสตรี

  • ฝากครรภ์ และคลอดเหม่าจ่าย

  • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร

  • แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

  • โปรแกรมเหมาจ่ายตรวจหามะเร็งสำหรับสุภาพสตรี