คลินิก กุมารเวช

คลินิก กุมารเวช2018-03-12T19:40:32+00:00

Project Description

เรามีทีมกุมารแพทย์ ตลอด24ชั่วโมงที่จะให้คำปรึกษาปัญหา และตรวจรักษาโรคต่าง ๆ โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • ตรวจสุขภาพเด็ก และรักษาโรคต่าง ๆ ในเด็กตั้งแต่วัยทารกแรกจนถึงอายุ14ปี

  • ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาด้านการเจริญเติบโต อาหารและพัฒนาการของเด็ก

  • ให้คำปรึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันครบวงจร และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อตั้งแต่ทารกแรกเกิด จนถึงอายุ 14 ปี

  • ตรวจรักษา และให้คำปรึกษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ดังนี้ โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ โรคเลือด และโรคติดเชื้อ