กิจกรรม CSR #ครั้งที่3 “สุขภาพใจ..ในวัยสูงอายุ”

กิจกรรม CSR #ครั้งที่3 “สุขภาพใจ..ในวัยสูงอายุ”

ขอขอบคุณ..ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เข้าร่วมงาน และให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับกิจกรรม CSR #ครั้งที่3 “สุขภาพใจ..ในวัยสูงอายุ” โดยพญ.ชนกวนันท์ บูรณะ และภายในงานยังมีกิจกรรม Work shop มากมาย วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จ.สมุทรปราการ