โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน
ตรวจ 11 รายการกลุ่มเสี่ยงโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (PE)
 • ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL-C)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL-C)
 • ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Urine Microalbumin)


– ราคา 2,500 บาท –


เงื่อนไข
– ราคาดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
– ราคานี้รวมค่าแพทย์ เวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว