แพคเกจวัคซีนขวบปีแรก

แพคเกจวัคซีนขวบปีแรก

Packageวัคซีนขวบปีแรก

รายการวัคซีน อายุ
วัคซีนตับอักเสบ บี (HB) 1 เดือน
วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค (คอตีบ / บาดทะยัก / ไอกรน / โปลิโอ / ฮิบ) (DTP / IPD HiB) 2, 4 เดือน
วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (คอตีบ / บาดทะยัก / ไอกรน / โปลิโอ / ฮิบ / ตับอักเสบบี) (DTP / IPD HiB / HB) 6 เดือน
วัคซีนหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR) 9-12 เดือน
วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี (JE) 9-12 เดือน


– ราคา 7,500 บาท –

 

เงื่อนไข
– ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์
– ราคานี้รวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
– ราคาดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: โทร 0 2761 5999  #คลินิกกุมารเวช #โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์