แพคเกจผ่าตัดทอนซิล

แพคเกจผ่าตัดทอนซิล

Packageผ่าตัดทอนซิล (Tonsillectomy)


– ราคา 69,000 บาท –

 


เงื่อนไข
– ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
– ราคาดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
– ราคานี้รวมค่าห้องพัก 3 วัน 2 คืนแล้ว
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: โทร 0 2761 5999  #คลินิกหูคอจมูก#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์