2562 ไข้หวัดใหญ่ครองเมือง

2562 ไข้หวัดใหญ่ครองเมือง

2019-03-25T16:17:08+00:0003/25/2019|สุขภาพน่ารู้|

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนเฝ้าระวัง ไข้หวัดใหญ่ คาดป่วยสูงเกือบ 180,000 ราย ในปี 2562 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 61 โดยพบจำนวน 1.3-1.5 หมื่นราย เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อทางการไอหรือจาม หรืออาจติดต่อทางสารคัดหลั่งที่ติดจากมือแล้วใช้มือสัมผัสกับเยื่อบุตาหรือจมูก ซึ่งประชาชนสามารถป้องกันได้โดย การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่นขณะมีอาการไข้หวัด หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและล้างมือเป็นประจำ หรือฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก็จะป้องกันตัวเองได้ดีขึ้น

สอบถามวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
โทร. 02-761-5999