กิจกรรม “ทุกคนทั่วไทย..ไตแข็งแรง”

กิจกรรม “ทุกคนทั่วไทย..ไตแข็งแรง”

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม “ ทุกคนทั่วไทย..ไตแข็งแรง ” วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์