กิจกรรม Mother Class อบรมครรภ์คุณภาพ #ครั้งที่2

กิจกรรม Mother Class อบรมครรภ์คุณภาพ #ครั้งที่2

กิจกรรม Mother Class อบรมครรภ์คุณภาพ #ครั้งที่2

#รายละเอียดภายในงาน

1. ให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์” โดยนายแพทย์อากฤษฏิ์ บุญสงวน
2. ให้ความรู้เรื่อง “การรับประทานอาหารที่เหมาะสม ก่อน-หลัง คลอดบุตร” โดยนักโภชนาการ นายอภินันท์ เสนปัญจะ
3. ให้ความรู้และสาธิตเรื่อง “การออกกำลังกายในขณะตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยที่แข็งแรง” โดยนักกายภาพบำบัด
4. สอนวิธีการอาบน้ำให้ลูกน้อย โดยพยาบาลวิชาชีพ

🔸 จัดขึ้น : วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
🔸 เวลา 09.00-12.00 น.
🔸 ณ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร A

กดที่นี่เพื่อสำรองที่นั่ง http://bit.ly/2GqsVLg
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Call center 0-2761-5999