แพ็คเกจตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ

แพ็คเกจตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ

ราคา  13,500 บาท

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า