แพ็คเกจคัดกรองโรคหัวใจ

แพ็คเกจคัดกรองโรคหัวใจ

รายการตรวจ  โปรแกรม EST  โปรแกรม ECHO
ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางหัวใจ (Cardiologist Examination)
 เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลเหมาะสม (HbA1c)
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)  •
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ราคา 4,900 บาท 4,900 บาท

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไข

  • รับสิทธิ์ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หาระดับหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium score) ในราคา 4,100 บาท (ปกติ 5,200 บาท)
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า