วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (4 สายพันธุ์)

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (4 สายพันธุ์)

มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายแฝงใกล้ตัว

 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV 4 สายพันธุ์)

  • ผู้ใหญ่ (3 เข็ม) 8,500 บาท

  • เด็ก (2 เข็ม) 5,900 บาท

(รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าเวชภัณฑ์แล้ว)

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม  2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกสูตินรีเวช

โทร. 027615999