โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/เตรียมพร้อมมีบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/เตรียมพร้อมมีบุตร

 

รายการตรวจ โปรแกรม A โปรแกรม B
ชาย หญิง ชาย หญิง
ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Gynecological Examination)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจหาหมู่เลือด (Blood group ABO)
ตรวจหาหมู่เลือด (Blood group Rh)
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)

ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs)

ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
อัลตร้าซาวด์เพื่อตรวจมดลูกแระรังไข่ (Ultrasound TVS)
ราคา 2,300 บาท 2,600 บาท 2,300 บาท
4,200 บาท
ราคาแพ็คคู่ 4,500 บาท 6,000 บาท

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูตินรีเวช

โทร. 027615999