วิกฤตหมอกควัน ดูแลตัวเองอย่างไร?

วิกฤตหมอกควัน ดูแลตัวเองอย่างไร?

2019-01-09T15:36:35+00:0001/09/2019|สุขภาพน่ารู้|
  • ใส่ผ้าปิดจมูก เวลาออกกลางแจ้ง
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง
  • ปิดประตู หน้าต่าง ในช่วงที่มีหมอกควัน
  • ดื่มน้ำบ่อยๆ
  • ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด เด็กและคนชรา ควรอยู่แต่ในบ้านหรืออาคาร
  • สังเกตอาการผิดปกติ หายใจลำบาก คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย ควรรีบพบแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกอายุรกรรม

โทร. 027615999