แพ็คเกจฝากครรภ์

แพ็คเกจฝากครรภ์

รายการตรวจ โปรแกรม A โปรแกรม B
ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์
อัลตร้าซาวด์โดยแพทย์เฉพาะทาง
อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ
อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
ตรวจหาหมู่เลือด (ABO/Rh)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ HIV
ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
ยาบำรุงครรภ์
ราคา 23,000 บาท 17,900 บาท
แบ่งชำระ 4 งวด โดยค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 7,000 บาท 5,500 บาท

*ตรวจครรภ์ 9 ครั้ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกสูตินรีเวช

โทร. 027615999