กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่9

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่9

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการและสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเซนโยเซฟ สมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่ 9 โดยให้บริการตรวจร่างกายเบื้องต้น และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ มูลนิธิศิริวัฒนา เชียสเซียร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561