ภาพกิจกรรม Idea น่า Do ครั้งที่ 6 “เทียนเจล”

ภาพกิจกรรม Idea น่า Do ครั้งที่ 6 “เทียนเจล”

ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานฝีมือเพื่อแบ่งปันสู่สังคม Idea น่า Do ครั้งที่ 6 เรียนรู้การทำ “เทียนเจล” เพื่อมอบให้ ผู้สูงอายุ มูลนิธิชัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชราปากน้ำ) จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ โถง ชั้น 1 โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์