ป้องกันด้วย”วัคซีน”ดีกว่ารักษา

ป้องกันด้วย”วัคซีน”ดีกว่ารักษา

2018-12-07T09:53:36+00:0009/11/2018|สุขภาพน่ารู้|

วัคซีน (Vaccine) คือ สารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ
ส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วมีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเรา และ ทำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอ ทำให้มันสลบพิษจะได้ไม่รุนแรง เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายคนเรา ร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกัน กับโรคนั้นๆ

 

วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป

รายละเอียดวัคซีน

กลุ่มอายุ (ปี)
19-26 ปี 27-64 ปี ตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ * 1 เข็ม ทุกปี
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี * 3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)
วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ * กระตุ้น 1 เข็มด้วย Td ทุก  10 ปี (เช่น อายุ 20, 30, 40…ปี)
วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ -ไอกรน-ชนิดไร้เซลล์ ** ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 ครั้ง
วัคซีนอีสุกอีใส * 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนตรวจ)
วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน * 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์
[อายุน้อยกว่า 40 ปี]
วัคซีนเอชพีวี

3 เข็ม [ผู้หญิง] *

4 เข็ม [ผู้ชาย] **

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน * 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน ** (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)
วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์ * 1 เข็ม
วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต * 1 เข็ม
วัคซีนไข้เลือดออก ** 3 เข็ม เดือนที่ 0, 6 และ 12 [อายุน้อยกว่า 45 ปี]
วัคซีนงูสวัด ** 1 เข็ม [อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป]

*วัคซีนแนะนำ

**วัคซีนที่อาจพิจารณาฉีด