ไวรัส RSV อาการคล้ายไข้หวัด แต่ส่งผลรุนแรง

ไวรัส RSV อาการคล้ายไข้หวัด แต่ส่งผลรุนแรง

2018-12-07T09:53:36+00:0008/29/2018|สุขภาพน่ารู้|

ช่วงปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือนสิงหาคม – ตุลาคม อากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้เด็กๆ ที่สุขภาพแข็งแรงไม่มากนักมักจะรับเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะไวรัส RSV ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ผลของมันนั้นรุนแรง ถึงขั้นปอดอักเสบติดเชื้อได้เลย

 

RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ทางเดินหายใจอักเสบ สามารถเป็นได้ทุกช่วงวัย แต่จะพบมากในวัยเด็ก จัดเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็กเล็กที่พบได้มากที่สุดโรคหนึ่ง  โดยผู้ป่วย จะรับเชื้อไวรัส RSV จากระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ จากการสัมผัส หรือละอองน้ำมูกของผู้ป่วยคนอื่น และจะเริ่มแสดงอาการหลังจากรับเชื้อไวรัสมาแล้วประมาณ 2-7 วัน

อาการ ในผู้ใหญ่โดยส่วนมากมักไม่ค่อยแสดงอาการรุนแรง โดยทั่วไปมักคล้ายคลึงกับอาการของโรคหวัด คือ ปวดหัว มีไข้ต่ำ เจ็บคอ ไอแบบไม่มีเสมหะ มีอาการคัดจมูก ซึ่งอาการดังกล่าวมักหายได้เองใน 1–2 สัปดาห์

ในเด็กเล็กจะมีอาการ ไอ หอบเหนื่อยง่าย ปอดบวม หายใจเร็ว หากสังเกตลมหายใจบางครั้งจะได้ยินเสียงหายใจดัง วี้ด” หากเป็นมากขึ้นจะมีอาการหายใจล้มเหลวได้ ในเด็กบางคนอาจส่งผลที่จะเป็นโรคหอบหืดในอนาคต

 

การสังเกตอาการในเด็กเล็ก 

  • ไอมาก เสมหะเหนียวข้นเป็นจำนวนมาก
  • หายใจแรง หอบเหนื่อย อาจมีเสียงหายใจดังวี้ด
  • ไม่กินอาหารและน้ำ
  • มีไข้สูง
  • มักจะซึม หรือหงุดหงิด กระสับกระส่าย

 

วิธีการรักษา เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสจึงทำให้ไม่มียารักษาอาการโดยเฉพาะ จึงเป็นการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ ยาขยายหลอดลม เป็นต้น ส่วนในรายที่เริ่มมีอาการรุนแรง เช่น เหนื่อย หอบ มีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำลง อาจมีการให้ยาพ่นขยายหลอดลม ร่วมกับการให้ออกซิเจน ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้อาจจะต้องมีการให้สารน้ำทดแทนเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำโดยเฉพาะในเด็ก ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้ออื่นๆ มักจะได้รับยาฆ่าเชื้ออื่นๆ ที่เหมาะสมตามอาการ

 

การป้องกัน

  • หมั่นล้างมือบ่อยๆ
  • หากมีการติดเชื้อหรือมีอาการควรสวมใส่ผ้าปิดปากเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น
  • ไม่ควรให้ลูกอยู่ใกล้ชิดกับเด็กที่เป็นหวัด
  • สถานที่ในแหล่งชุมชน เช่น โรงเรียน ควรหมั่นทำความสะอาดสิ่งของ ของเล่นที่เด็กๆใช้ร่วมกัน
  • ทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ

 

การรักษาสุขลักษณะ อย่างการล้างมือบ่อยๆ จะช่วยลดการติดต่อของเชื้อ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายในการป้องกันให้เราห่างไกลจากเจ้าไวรัส RSV