ภาพกิจกรรมบริจาคหนังสือทำมือ

ภาพกิจกรรมบริจาคหนังสือทำมือ

จากกิจกรรม Idea น่า Do ครั้งที่ 3 เรียนรู้การทำ “สมุดทำมือ” แผนกการตลาด รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ ได้นำไปมอบให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดสนามช้าง อ.บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา เป็นที่เรียบร้อย สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าของน้องๆ ได้ในทันที

ทางคณะคุณครู นักเรียน และทางรพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือร่วมใจ ส่งผลให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี