ภาพกิจกรรม Idea น่า Do ครั้งที่ 3 “สมุดทำมือ”

ภาพกิจกรรม Idea น่า Do ครั้งที่ 3 “สมุดทำมือ”

ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานฝีมือเพื่อแบ่งปันสู่สังคม Idea น่า Do ครั้งที่ 3 เรียนรู้การทำ “สมุดทำมือ” ทำจากมือ ส่งจากใจ เล่มเดียวในโลก ได้สมุดเพื่อมอบให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดสนามช้าง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 95 เล่ม ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โถง ชั้น 1 โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์