แพ็คเกจตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง

แพ็คเกจตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง คุกคามชีวิต ไม่มีอาการเตือน!!

 

แพ็คเกจตรวจคัดกรอง ความดันโลหิตสูง

999 บาท

 

รายการตรวจ (Check-up Items)

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ดิจิตอลเอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ Chest X- Ray
 • ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol / Triglyceride

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจรักษาเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า