แพ็คเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

แพ็คเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

ครอบคลุมไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ราคา 800 บาท

รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

แผนกอายุรกรรม

โทร. 027615999