เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ฟรี

เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ฟรี

🎉พิเศษ เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก
สินแพทย์ เทพารักษ์ อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดวงตาที่ดี 👀❤️ห่างไกลจากโรคต้อหิน เพียงท่าน..

– อายุ 35 ปีขึ้นไป

สามารถขอเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ด้วยการวัดความดันดวงตา ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 11-17 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ. คลินิกจักษุ ชั้น 1 โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

สำรวจดวงตาคุณตั้งแต่วันนี้ ให้เรายังมีโอกาสมองสิ่งที่สวยงามต่อไป
#ต้อหินโลก #สินแพทย์เทพารักษ์