การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล

การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล2018-03-17T03:56:33+00:00

ค้นหาแพทย์

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

ประวัติการรักษา

       เพื่อเป็นการให้การรักษาให้ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง หากท่านนำข้อมูลประวัติ / รูปถ่าย หรือสำเนาเอกสารการเข้ารักษา ซึ่งท่านเคยได้รับการรักษาพยาบาลมาก่อนหน้านี้ มาให้แพทย์ของท่าน เพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพของท่านต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทประกันที่เข้าร่วม

ประกันชั้นนำ

ห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่จอดรถ

รายงานผลการรักษา

      ข้อมูลทางการแพทย์ของท่านเจะถูกปกปิดไว้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการให้การรักษาพยาบาล แต่หากท่านต้องการขอข้อมูลในการรักษา รวมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากการเอ็กซเรย์ เพียงท่านแจ้งความยินยอมเป็นลายลักษณอักษรสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน ทางโรงพยาบาลจะทำการรวบรวมรายการที่ท่านขอเป็นระยะเวลาประมาณ 7-10 วันทำการ